Рекомендую для тех, кто начинает изучать белорусскую мифологию.)


This is some text prior to the author information. You can change this text from the admin section of WP-Gravatar  To change this standard text, you have to enter some information about your self in the Dashboard -> Users -> Your Profile box. Read more from this author


Отличная книга по белорусской мифологии  для тех, кто начинает изучать нашу родовую традицию!

Белорусская мифология: Энциклопедический словарь
Автор(ы): Клімовіч І.
Язык: Белорусский
Аннотация: Книга является первой в истории нашей страны попыткой систематического и наиболее полного описания и анализа традиционного культурного наследия белорусов, многочисленные фрагменты которого дожили до наших дней и по-прежнему показывают особенность и жизнеспособность современного белорусского этноса. Авторы словаря впервые дали максимально полную на сегодняшний день картину протобелорусской модели мира. В книге нашлось место реконструкциям архаических мифов, поверьям и приметам белорусов-язычников, их предписаниям, предостережениям и заговорам. Второе издание дополнено доработанным алфавитным показателем и иллюстрациями.
Детально: Аннотация на белорусском:
Кніга з’яўляецца першай у гісторыі нашай краіны спробай сістэматычнага і найбольш поўнага апісання і аналізу традыцыйнай культурнай спадчыны беларусаў, шматлікія фрагменты якой дажылі да нашых дзён і па-ранейшаму выяўляюць адметнасць і жыццяздольнасць сучаснага беларускага этнасу. Аўтары слоўніка ўпершыню далі максімальна поўную на сённяшні дзень карціну протабеларускай мадэлі свету. У кнізе знайшлося месца рэканструкцыям архаічных міфаў, павер’ям і прыкметам беларусаў-язычнікаў, іх прадпісанням, засцярогам і замовам. Другое выданне дапоўнена дапрацаваным алфавітным паказнікам і ілюстрацыямі.
Вых. данные: Беларуская міфалогія: Энцыклапед. слоўнік / Склад. І. Клімовіч. 2-е выд., дап. Мн.: Беларусь, 2006. 599 с.

 

 СКАЧАТЬ КНИГУ ЗДЕСЬ — СКАЧАТЬ

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий